Úvod
Obce
Kľúče
 

1. energetická, s.r.o.


Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 36722278

Deň zápisu: 6.1.2007

Maróthyho 6
Bratislava
81106

Vložka 43974/B, oddiel Sro

 • činosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • Prieskum trhu a verejnej mienky
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
 • Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
 • Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
 • Obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou nehnuteľností
 • Automatizované spracovanie dát
 • Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
 • Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • Reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
 • činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
 • Administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce
 • činnosť organizačných, účtovných a ekonomických poradcov
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom v rozsahu voľných živností /veľkoobchod/
 • Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností v rozsahu voľnej živnosti
 • Výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku v solárnych zariadeniach
 • Leasingová činnosť- finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti
 • Prieskum trhu a marketingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Zabezpečovanie služieb spojených so správou nehnuteľností
 • Reklamné činnosti v rozsahu voľnej živnosti
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností
 • Leasing tovaru v rozsahu voľnej živnosti
 • Organizovanie odborných kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
 • Sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti
 • Nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • činnosť organizačného a ekonomického poradcu
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja ďaľšiemu prevádzkovateľovi živnosti a jeho predaj /veľkoobchod/
 • Finančný leasing - leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • činnosť organizačných poradcov
 • Organizovanie kurzov, seminárov, školení a výstav v rozsahu voľnej živnosti
 • Leasingová spoločnosť v rozsahu voľných živností
 • Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom v rozsahu voľnej živnosti
 • Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej
 • Obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
 • Obstarávanie služieb spjených so správou nehnuteľností a majetku, správa budov
 • Maloobchod ­ kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov v stavebníctve
 • Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (v oblasti stavebníctva)
 • Leasingová činnosť v rozsahu voľnej činnosti
 • Sprostredkovateľská a poradenská činnosť v rozsahu voľných živností
 • Automatizované spracovanie údajov a ich prenos
 • Obstarávanie služieb spojených so správou budov
 • Automatické spracovanie údajov
 • Poskytovanie softwaru - predaj a prenájom na základe dohody s autorom
 • Sprostredkovanie a obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
 • Predaj hotových programov na základe dohody s autorom
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom na ďalší predaj (veľkoobchod)
 • Obstarávanie služieb spojených s nehnuteľnosťami
 • činnosť organizačných a podnikateľských poradcov
 • Poskytovanie software - poskytovanie počítačových programov na základe dohody s autorom
 • Poskytovanie software (predaj hotových programov, vyhotovovanie programov na základe dohody s autorom)
 • Sprostredkovateľská, obchodná a odbytová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Agentúrna činnosť v rozsahu voľnej živnosti


Máte dodatočné informácie o tejto firme? Otváracie hodiny, telefónne číslo, e-mail, popis služieb alebo cenník? Uverejnite tieto informácie zdarma tu:
Podobné firmy